onsdag 16. januar 2008

FMSL's mestere

Vi har 18 Norske mestere, 1 europamester, 2 Nordiske mestere, 2 vinnere av kongepokalen og 7 vinnere av landsstevne og 32 lag NM.

Norgesmestere
 
Simon Ileby, (8)
Lindy Hansen, (43)
Monica Fritzner Hansen, (2)
Grete Walle, (1)
Mette Finnestad, (1)
Katrine Begby, (5)
Lene Engebretsen, (2)
Ronny Fossen, (2)
Iren Juliussen, (2)
Arild Begby, (6)
Trine Larsen, (2)
Jesper Solbakken, (1)
Bjørn Th. Svendsen, (5)
Cecilie Engebretsen, (1)
Simen Rostad, (5)
Marius Røthe Bøen, (1)
Lars Jørgen Rostad, (1)
Tina Natalie Kristiansen, (1) 

Europamester
Katrine Begby

Nordiske mestere
Lindy Hansen
Arild Begby


Vinnere av Kongepokalen 
Monica Fr. Hansen
Lindy Hansen


Vinnere av Landsstevne ungdom
Magnus Skjønnhaug
Trine Larsen
Jesper Solbakken
Simen Rostad, (2)
Jonas Meum
Mats Røthe Bøen

Magnus Mæhlum