lørdag 1. november 2008Oversikt over stevner i Rolvsøyhallen 201850m stevner:

Onsdag    17. Januar
Lørdag     20. Januar

Onsdag    28. Februar
Lørdag     03. Mars

Onsdag    18. April
Lørdag     21. April

Onsdag    17. Oktober - Rolvsøy Open
Lørdag     20. Oktober - Rolvsøy Open10m stevner

Tirsdag    09. Januar
Tirsdag    06. Februar
Tirsdag    13. Mars


Tirsdag    18. September
Tirsdag    09. Oktober

Lørdag    24. November - Fredrikstad Open
Søndag    25. November - Fredrikstad Open