torsdag 20. november 2008

Fredrikstad Open

Luftstevne Fredrikstad open er bltt meget populært, hele 75 skyttere er påmeldt. Stevnet går helgen 5-7. desember. For mere info se link til Fredrikstad open.