fredag 23. oktober 2009

Linn Fritzer Hansen ny trener

Fagkomite Rifle i Østfold arrangerte trener 1 kurs for lag i kretsen 9. til 11. oktober. Innstruktør var Herman Rummelhoff. Det var 11 deltakere og fra Fredrikstad deltok Linn Fritzner Hansen som tok trenerkurs 1.
Vi gratulerer Linn.