torsdag 3. juni 2010

Minneord

En av Fredrikstad miniatyrskytterlag eldste medlemmer, Erik Fritzner, har gått bort i en alder av 66 år. Erik har vært medlem i Fredrikstad miniatyrskytterlag i mange år. Erik var en meget aktiv og habil skytter opp gjennom årene og har innehatt flere styreverv. Erik har lagt ned et stort dugnadsarbeide i laget. Han stilte alltid opp, enten det gjaldt stevner eller annet arbeide som måtte gjøres. Han var også en av pådriverne og gjorde en stor innsats da Rolvsøyhallen ble bygd. Miniatyrlaget har mistet et trofast medlem. Erik Fritzner fikk lagets fortjenestemedalje i 2008. Våre tanker går til kona Inger og datteren Monica med familie. Vi lyser fred over Eriks minne.

Fredrikstad miniatyrskytterlag.