tirsdag 28. september 2010

Nye dommere

FMSL har fått to nye dommere. Det er Marius og Rune Bøen som har avlagt prøve og bestått. Dermed har vi nå 7 dommere. I tillegg til de to, er følgende dommere Arild Begby, Ronny Fossen Simon Ileby, Monica F. Hansen og Sverre Meum.