tirsdag 21. august 2012

Treningen har startet

Vi har startet opp treningen etter ferien. Det er de samme tider som tidligere. Senior og junior på tirsdag og torsdag, torsdag også for rekrutter.
Vi ønsker både nye og gamle velkommen til skyting i Rolvsøyhallen.