lørdag 2. januar 2021

 Godt Nytt År!

Ny info 19.01.21
Kommunen har besluttet at vi beholder lukkingen frem til ny beslutning fattes 21 januar.
Det vil si at det fortsetter slik det er i dag til og med 21 januar.

Ny info 03.01.21
Grunnet pålegg nasjonalt er all organisert trening foreløpig avlyst frem til 18 januar.
Vi vil komme med ny info så snart det foreligger noe fra kommune eller nasjonalt.

02.01.21
Pga restriksjonene i forbindelse med covid-19, blir det ikke oppstart av trening enda.
Dette gjelder i første omgang første uken av 2021, men vil gjelde inntil det kommer ny beskjed fra kommunen.
Vi kommer med ny info så snart vi vet noe mer.

Styret