tirsdag 1. januar 2008

FMSL's treningstider i RolvsøyhallenTreningstider for 2016 / 2017 er:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
10m. Sr/Jr
50m. Sr/Jr/Ungdom
10m. Sr/Jr/Rekrutt
50m. Sr/Jr/Ungdom
kl. 18:00 - 21:30
kl. 18:00 - 21:30
kl. 17:30 - 19:30
kl. 19:30 - 21:30Medlemskontigenten for 2016 / 2017er:
Aktive Senior
Junior

Rekrutter
Støttemedlem

Bi medlem
kr. 525
kr. 200
kr. 200
kr. 200

kr. 200
Halvårskontigent
Rekrutter kr. 100


Trenings avgifter 2016 / 2017
Medlemmer over 19 år
10m.
15m.
50m.

kr. 30.0 pr. standplass
kr. 30.0 pr. standplass + skudd
kr. 30.0 pr. standplass + skudd
Medlemmer under 19 år
10m.
15m.
50m.

kr. 20.0 pr. standplass
kr. 20.0 pr. standplass + skudd
kr. 20.0 pr. standplass + skudd
Ikke medlemmer 
15m.
50m.
under 19 år

kr. 40.0 pr. standplass + skudd
kr. 40.0 pr. standplass + skudd
kr. 30.0 pr. standplass + skudd

For treninger utenom faste treningstider og for de som ikke er medlem skal vi ta i bruk treningskort som må lades før bruk. Det vil bli sendt ut mer informasjon når dette er klart.

For hel og halvårs avgift følg denne linken

Husk å betale treningsavgift!
Konto nr: 0539.63.18611, merk betaling med navn og treningsavgift.