fredag 21. august 2009

Innendørssesongen startet

Vi har startet opp med treningen for innendørssesongen. Fremmøte første dag var bra, flere nye unge skyttere var møtt frem. Det er hyggelig å se så mange juniorer og ungdommer i klubben. Vi har nå fire aktive juniorer, tre ungdoms skyttere, to av dem er junior fra nyttår. Bak disse gror det godt av yngre ivrige skyttere.