fredag 24. september 2010

Luft skyting for funksjonshemmede

Norges skytterforbund har tatt over ansvaret for skyttere som har status som funksjonshemmede og ansvaret for sporten er integrert under de enkelte komiteene i forbundet. Fredrikstad MSL vil følge opp dette og vil gjerne få kontakt med funksjons- hemmede som kunne tenke seg å prøve luftskyting. Ta kontakt med en i styret eller se vår hjemmeside www.fmsl.no ,eller møt opp på en av våre treningsdager tirsdag eller torsdag. Vi holder til i Rolvsøy- hallen som er tilrettelagt for slik skyting. Inngang fra grusbanen.