søndag 12. desember 2010

Sleiva skytingen

Juleavslutning Junior og Senior, tirsdag 14. desember kl. 1800. Hyggelig samvær med bevertning. Husk en liten pakke til sleiva skytingen. Velkommen!