onsdag 29. oktober 2014

Påmelding til Fredrikstad Open !

Det er fremdeles mange som ikke har betalt påmeldingen. For at påmeldingen skal være gyldig må innbetaling være registrert senest fredag 31/10.