torsdag 12. mars 2020

All organisert aktivitet avlyses

Med bakgrunn i melding fra NIF har vi i dag besluttet å avlyse all organisert aktivitet i hallen for å begrense smittespredning så mye som mulig.
Dette vil gjelde frem til ny melding kommer.

Melding fra NIF:

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

Styret FMSL