søndag 5. mars 2023

  Resultater fra stevner hos Fredrikstad MSL

Vi vil publisere resultater på NSF sine sider for fremtiden - se  app.skyting.no

Fint om dere gir oss en tilbakemelding om noe er registrert feil eller mangler