lørdag 19. mars 2011

Utmerkelser på kretstinget 2011

3 personer ble hedret. Det var Annar Berg som ble æresmedlem i Østfold skytterkrets for sin administrative innsats i over 40år, i tillegg ble han også tildelt plakett fra NSF som ble utdelt av Arild Groven. Harald Fossen ble hedret med kretsens hederstegn og plakett fra NSF for sin administrative innsats over flere år. Lindy Hansen ble hedret med kretsens hederstegn for sin sportslige og administrative innsats. Lindy er Norges beste kvinnelige skytter gjennom alle tider. 43 NM gull, 7 kongepokaler, 3 OL starter, pluss en rekke medaljer i internasjonale mesterskap. Vi gratulerer !