torsdag 28. april 2011

Harald hedret av krets og forbund

Under Østfold skytterkrets fagkomite for rifle fikk mange av kretsens rifleskyttere fortjente premier. Fra Fredrikstad MSL fikk syv skyttere sine fortjente premier. Fire av dem for vinnere av KM, Ina Angvoll Olsen junior kvinner, Henrik Tvengsberg, junior menn, Lindy Hansen senior kvinner og Arild Begby veteran.
FMSLs leder Harald Fossen ble hedret med Østfold skytterkrets hedersmedalje og Norges skytterforbunds hedersplakett, for sin mangeårige innsats for skyttersporten 15 år som leder i FMSL og 10 år som leder i ØSK. Det var lederen i fagkomiteen rifle Kjell Roar Livold som sto for overrekkelsen til Harald Fossen (bilde).
Vi ser også Fredrikstads premievinnere fra venstre, Lars Jørgen Rostad, Thomas Bergby, Arild Begby, Simen Rostad, Henrik Tvensberg og Ina Angvoll Olsen. Lindy Hansen var ikke tilstede.